Báo cáo tài chính gồm những gì? Tìm hiểu ý nghĩa của báo cáo tài chính

By   admin    09/08/2022

Mỗi năm doanh nghiệp đều cần nộp báo cáo tài chính trong thời gian quy định, trong đó báo cáo tài chính cần được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính. Vậy báo cáo tài chính gồm những gì? Thời hạn nộp báo cáo tài chính là khi nào? Hiện nay có những loại báo cáo tài chính nào? Cùng tìm hiểu những thông tin liên quan đến báo cáo tài chính trong bài viết sau đây nhé!

1. Báo cáo tài chính gồm những gì? Thông tin liên quan đến báo cáo tài chính

1.1. Báo cáo tài chính là gì?

Trước khi tìm hiểu xem báo cáo tài chính gồm những gì thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem báo cáo tài chính là gì.

Hiểu đúng về báo cáo tài chính
Hiểu đúng về báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính có thể được hiểu là một bản báo cáo do bộ phận kế toán trong doanh nghiệp hoàn thành và gửi đến cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định về hình thức trình bày và thời hạn nộp.

Trong chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán có hướng dẫn rất chi tiết về cách lập báo cáo tài chính. Theo đó, báo cáo tài chính phải được trình bày đúng theo mẫu biểu đã được Bộ Tài chính hướng dẫn, trong đó có chứa các thông tin về hệ thống kinh tế, tài chính của công ty hoặc doanh nghiệp. Diễn đạt một cách dễ hiểu hơn thì mọi sự biến động trong tài chính, kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp đều được ghi chép lại cụ thể trong báo cáo tài chính.

Mỗi năm, tất cả các doanh nghiệp trực thuộc ngành và thành phần kinh tế đều phải hoàn thành và nộp báo cáo tài chính đúng thời hạn. Trường hợp công ty hoặc doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc thì phải dựa trên báo cáo tài chính của đơn vị trực thuộc để lập báo cáo tài chính tổng hợp vào cuối kỳ kế toán năm và nộp kèm với báo cáo tài chính năm.

Nộp báo cáo tài chính đúng thời hạn
Nộp báo cáo tài chính đúng thời hạn

Ngoài ra còn có thêm một loại nữa được gọi là báo cáo tài chính giữa niên độ, hay còn có thể hiểu là báo cáo theo quý. Đây là loại báo cáo mà doanh nghiệp có niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc doanh nghiệp trực thuộc nhà nước.

1.2. Báo cáo tài chính gồm những gì?

Những bộ giấy tờ cần thiết trong báo cáo tài chính bao gồm:

- Bộ báo cáo tài chính: Trong này có báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối tài khoản và bảng cân đối kế toán.

- Bộ tờ khai quyết toán thuế: Bao gồm tờ khai quyết toán thuế TNCN và tờ khai quyết toán thuế nhau nhập doanh nghiệp.

- Phụ lục: Bao gồm báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính và thuyết minh báo cáo tài chính.

1.3. Báo cáo tài chính gồm những loại nào?

Hiện nay, có 4 loại báo cáo tài chính được phân chia theo mục đích sử dụng, bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Báo cáo kết quả kinh doanh và Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu. Cùng tìm hiểu thông tin về 4 loại báo cáo tài chính này trong phần sau đây nhé!

Phân loại báo cáo tài chính
Phân loại báo cáo tài chính

1.3.1. Báo cáo kết quả kinh doanh

Đúng như tên gọi, báo cáo kết quả kinh doanh thể hiện tóm lược mọi vấn đề liên quan đến tài chính và kinh doanh của doanh nghiệp. Trong đó, mọi khoản doanh thu, thu nhập khác và các khoản chi phí đề được ghi chép lại trong khoảng thời gian nhất định, thường là trong một giai đoạn nào đó của năm hoặc quý hoặc tháng. hoặc là báo cáo cho cả một kỳ kế toán.

Báo cáo kết quả kinh doanh phân tích lợi nhuận của doanh nghiệp bằng cách lấy doanh thu và những khoản thu nhập khác để trừ đi các chi phí đã bỏ ra. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được coi là hiệu quản nếu doanh thu và những khoản thu nhập khác lớn hơn chi phí đã bỏ ra.

1.3.2. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Đây là báo cáo thể hiện tình hình lưu chuyển và sử dụng dòng tiền trong doanh nghiệp tính trong một kỳ kế toán. Cụ thể, mọi diễn biến trong hoạt động vào – ra của doanh nghiệp được thể hiện một cách cụ thể trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ qua 3 loại hoạt động sau đây: Dòng tiền từ các hoạt động tài chính, dòng tiền từ các hoạt động đầu tư và dòng tiền từ các hoạt động kinh doanh.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1.3.3. Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu

Đây là loại báo cáo thể hiện những biến động của vốn chủ sở hữu trong một thời kỳ nhất định. Báo cáo này thể hiện biến động tăng giảm của vốn chủ sở hữu một cách ngắn gọn. Sự tăng lên của vốn chủ sở hữu có thể xuất phát từ các hoạt động đầu tư và sự tăng lên của lãi thuần. Trong khi đó hoạt động rút vốn hoặc lỗ thuần trong kỳ kế toán là những nguyên nhân khiến số vốn chủ sở hữu giảm xuống.

1.3.4. Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán đề cập đến hai đối tượng chính là tài sản và vốn, trong đó mọi khoản nợ phải trả, tài sản và vốn chủ sở hữu ở một thời điểm cụ thể được liệt kê chi tiết.

Phần tài sản đề cập một cách chi tiết đến đến toàn bộ các tài sản hiện có của doanh nghiệp. Tài sản được liệt kê đến ở mọi hình thái và ở mọi giai đoạn của quá trình kinh doanh.

Phần vốn: Cụ thể hơn là nguồn vốn, vào cuối kỳ kế toán, nhân viên kế toán sẽ tổng hợp lại mọi nguồn hình thành các loại tài sản của doanh nghiệp.

Bảng cân đối kế toán
Bảng cân đối kế toán

2. Báo cáo tài chính có ý nghĩa như thế nào đối với doanh nghiệp?

Báo cáo tài chính phản ánh lại một cách đầy đủ nhất tình hình tài chính, hiệu quả của các hoạt động kinh doanh, nguồn hình thành tài sản cũng như các khoản nợ của doanh nghiệp trong kỳ kế toán.

Những thông tin trong báo cáo tài chính là căn cứ để nhận định và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Đây cũng là cơ sở để đánh giá các khía cạnh liên quan đến vốn, bao gồm cả việc huy động vốn và hiệu quả sử dụng vốn vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Báo cáo tài chính cũng là căn cứ cho các quyết định điều chỉnh hoạt động sản xuất, các hoạt động tài chính đầu tư và các hoạt động khác trong doanh nghiệp dựa trên cơ sở phát hiện và phân tích những tiềm năng sẵn có.

Ngoài ra, báo cáo tài chính cũng là một nguồn tham khảo quan trọng để doanh nghiệp đề xuất thực hiện các chiến lược kinh tế, tài chính, đầu tư và tăng cường quản trị doanh nghiệp. Từ đó, hiệu quả sử dụng vốn được nâng cao và góp phần tăng lên lợi nhuận thu về.

Báo cáo tài chính cũng là một nguồn tham khảo quan trọng
Báo cáo tài chính cũng là một nguồn tham khảo quan trọng

Mặt khác, báo cáo tài chính cũng là cơ sở để cơ quan chức năng thực hiện việc thanh tra, kiểm tra vấn đề tuân thủ luật pháp của doanh nghiệp.

Hy vọng những thông tin được tổng hợp và chia sẻ trong bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn báo cáo tài chính là gì và báo cáo tài chính gồm những gì. Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày kỳ kế toán quỹ kết thúc. Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Bạn cần chú ý các mốc thời gian này để nộp báo cáo tài chính đúng hạn.

5/5 (2 bình chọn)