Công ty tài chính là gì và tại sao nó lại đang Hot hiện nay

By   admin    29/11/2019

Cụm từ công ty tài chính xuất hiện càng ngày càng nhiều và tần suất chưa bao giờ giảm. Vậy cụm từ công ty tài chính là gì và tại sao lại được quan tâm?

Hiện nay cụm từ công ty tài chính xuất hiện càng ngày càng nhiều và tần suất chưa bao giờ giảm. Vậy cụm từ công ty tài chính là gì và tại sao lại được quan tâm nhiều như vậy. Cùng vieclamtaichinh68.com tìm hiểu ngay bài viết dưới đây nhé!

Công ty tài chính là gì?

Khái niệm về công ty tài chính

Công ty tài chính là một doanh nghiệp thuộc loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng, huy động vốn vay, đầu tư và cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính, nhưng về nguyên tắc, không được cung cấp dịch vụ thanh toán và không nhận được tiền gửi dưới một năm.

Theo luật pháp Việt Nam, các công ty tài chính được thành lập theo các hình thức sau: doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty thuộc sở hữu của một tổ chức tín dụng, công ty liên doanh tổ chức các tổ chức tín dụng. Sử dụng Việt Nam và các tổ chức tín dụng nước ngoài, công ty có 100% vốn đầu tư của một hoặc nhiều tổ chức tín dụng nước ngoài.

Tham khảo thêm: Tài chính doanh nghiệp là gì?

Đặc điểm chung của công ty tài chính

So với hệ thống ngân hàng khác, các công ty tài chính có vốn sẽ được pháp định thấp hơn. Nếu một công ty tài chính được thành lập sau NĐ 141/2006 / NĐ-CP có hiệu lực và trước ngày 31 tháng 12 năm 2008, vốn là 300 tỷ đồng. Nếu thành lập sau ngày 31 tháng 12 năm 2008, vốn cần có là 500 tỷ đồng.

Công ty tài chính nhà nước 

Là một công ty tài chính do Nhà nước đầu tư, thành lập và tổ chức để quản lý các hoạt động kinh doanh.

Công ty tài chính cổ phần 

Là một công ty tài chính được các tổ chức và cá nhân cùng đóng góp theo quy định của pháp luật và được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần.

Công ty tài chính gắn liền với tổ chức tín dụng 

Là một công ty tài chính được thành lập bởi một tổ chức tín dụng có vốn và chủ sở hữu riêng theo quy định của pháp luật, kế toán độc lập và tư nhân. thực thể pháp lý.

Công ty tài chính liên kết công ty nước ngoài 

Là một công ty tài chính được sáng lập ra với một phần vốn được đóng góp của một bên là tổ chức tín dụng, doanh nghiệp Việt Nam và các bên doanh nghiệp hoặc nhiều tổ chức tín dụng bên nước ngoài, trên cơ sở về hợp đồng liên doanh.

Các công ty tài chính có vốn đầu tư nước ngoài 

Là các công ty tài chính được sáng lập ra bằng vốn của một hoặc nhiều tổ chức tín dụng từ nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam. "

Nhưng bây giờ, theo dự thảo sửa đổi nghị định của Chính phủ, các công ty tài chính được chia thành ba loại sau:

Công ty TNHH tài chính một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn tài chính có hai thành viên trở lên

Công ty tài chính cổ phần

Tầm phạm vi hoạt động của các cty tài chính

Nguồn vốn chính là điều quan trọng nhất, nó có sức ảnh hưởng rất lớn đến sự ổn định lâu dài, tầm phát triển, mở rộng thị trường kinh doanh của các công ty tài chính. Do đó, việc huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau là vô cùng cần thiết bao gồm:

- Nhận tiền ký gửi từ các cá nhân hoặc tổ chức có thời hạn từ 2 năm trở lên theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, cùng với chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá trị khác để huy động nguồn vốn từ các cá nhân trong và ngoài nước.

- Vay từ các tổ chức tài chính và tín dụng trong và ngoài nước hoặc các tổ chức tài chính quốc tế.

Tìm hiểu về công ty tài chính là gì?

Hoạt động cho vay

Các công ty tài chính được phép cho vay dưới các hình thức sau:

Cung cấp các khoản vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước

Cho vay tiêu dùng thông qua cho vay trả góp

Cho vay theo sự ủy thác của Chính phủ, hoặc các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước

Các công ty tài chính cung cấp tín dụng cho các tổ chức và cá nhân dưới hình thức chiết khấu, cầm cố giấy tờ thương mại, trái phiếu và các giấy tờ có giá trị khác.

Hoạt động bảo lãnh

Các công ty tài chính được đảm bảo trên cơ sở uy tín và khả năng tài chính của họ đối với người nhận bảo lãnh. Có các loại đảm bảo sau:

Bảo đảm tiền vay.

Bảo đảm về thanh toán.

Bảo đảm dự thầu.

Đảm bảo hợp đồng được thực hiện.

Đảm bảo thanh toán tạm ứng.

Đảm bảo có đi có lại.

Xác nhận sự bảo lãnh từ bên thứ 3.

Tham khảo thêm: Nguồn lực tài chính và quản lý nguồn lực tài chính hiệu quả

Bây giờ hy vọng bạn có thể trả lời câu hỏi một công ty tài chính là gì và các đặc điểm là gì một cách dễ dàng. Chọn công ty tài chính hay ngân hàng thương mại vẫn lựa chọn các bạn. 

>> Xem thêm:

5/5 (2 bình chọn)