Giám đốc tài chính là gì? Yêu cầu để trở thành giám đốc tài chính

By   admin    17/10/2022

Giám đốc tài chính đứng đầu mảng tài chính trong doanh nghiệp và cũng là một trong những vị trí trong bộ máy quản lý doanh nghiệp. Giám đốc tài chính chịu trách nhiệm với mọi chính sách và biến động liên quan đến tài chính. Bạn đã từng nghe nói đến chức vụ giám đốc tài chính vậy bạn đã biết giám đốc tài chính là gì chưa? Giám đốc tài chính đảm nhiệm những công việc gì? Để trở thành giám đốc tài chính cần đạt được những yêu cầu gì? Theo dõi mô tả công việc giám đốc tài chính trong bài viết sau đây nhé!

1. Giám đốc tài chính là gì? Giám đốc tài chính làm gì?

1.1. Giám đốc tài chính là gì?

Giám đốc tài chính thuộc vào vị trí quản lý cấp cao trong doanh nghiệp và là người đứng đầu bộ phận tài chính kế toán. Giám đốc tài chính chịu trách nhiệm cho toàn bộ các hoạt động trong mảng tài chính kế toán của doanh nghiệp, chẳng hạn như xây dựng, triển khai và giám sát các chiến lược tài chính, theo dõi tình hình tài chính doanh nghiệp và dự đoán nguy cơ tài chính, lên kế hoạch quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính của doanh nghiệp…

Giám đốc tài chính là vị trí quản lý cấp cao
Giám đốc tài chính là vị trí quản lý cấp cao

Trong hội đồng quản trị doanh nghiệp thường có một ghế dành cho giám đốc tài chính. Định kỳ, giám đốc tài chính sẽ báo cáo công việc lên giám đốc điều hành hoặc chủ tịch.

1.2. Giám đốc tài chính làm gì?

Trong phần trước, chúng ta đã tìm hiểu giám đốc tài chính là gì và trách nhiệm của họ. Để hiểu rõ hơn về vị trí giám đốc tài chính thì trong phần này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về những nhiệm vụ chủ yếu của họ nhé!

1.2.1. Lãnh đạo và giám sát

Trách nhiệm đầu tiên của giám đốc tài chính là lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của bộ phận tài chính kế toán và mọi hoạt động tài chính trong doanh nghiệp. Nhân viên phân tích tài chính, thủ quỹ, nhân viên kế toán, kiểm soát viên… đều làm việc dưới sự quản lý của giám đốc tài chính.

Trách nhiệm của giám đốc tài chính còn liên quan đến các chiến lược tài chính trong doanh nghiệp, bao gồm cả chiến lược ngắn hạn và chiến lược dài hạn. Mọi chiến lược tài chính trong doanh nghiệp đều cần được theo dõi và đánh giá sát sao.

Giám đốc tài chính chịu trách nhiệm về mảng tài chính kế toán
Giám đốc tài chính chịu trách nhiệm về mảng tài chính kế toán

Sự nhất quán khi thực hiện các chiến lược tài chính cũng cần phải được đảm bảo dù đó là chiến lược ngắn hạn hay dài hạn. Không chỉ dừng lại ở đó, công việc của giám đốc tài chính cũng bao gồm nắm bắt toàn bộ các xu hướng tài chính trong và ngoài doanh nghiệp, phân tích và đề xuất các giải pháp kịp thời, dễ hiểu và có thể truyền đạt đến tất cả mọi nhân viên.

Giám đốc tài chính cũng phụ trách mọi giao dịch tài chính trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, cũng như giám sát mọi hoạt động của bộ phận tài chính kế toán và hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho mảng tài chính doanh nghiệp.

Xét trên phương diện lãnh đạo, giám đốc tài chính là người giám sát và tạo điều điện thuận lợi về môi trường làm việc cho nhân viên nhằm phát huy hết năng lực của họ và tăng năng suất làm việc. Hiệu quả làm việc của nhân viên dưới quyền cần được khai thác ở mức hiệu quả nhất.

Giám đốc tài chính báo cáo định kỳ cho chủ tịch hoặc giám đốc điều hành. Họ cũng sẽ đảm nhiệm vai trò đào tạo, hướng dẫn và bồi dưỡng nhân viên. Những nhân viên được đào tạo và bồi dưỡng có thể sẽ kế thừa vị trí giám đốc tài chính trong tương lai.

Giám sát và đảm bảo hiệu quả làm việc của nhân viên
Giám sát và đảm bảo hiệu quả làm việc của nhân viên

1.2.2. Quản lý tài chính doanh nghiệp

Hàng ngày, có rất nhiều quy trình sổ sách liên quan đến ngân sách của doanh nghiệp và giám đốc tài chính là người quản lý tất cả những quy trình đó. Trách nhiệm và nhiệm vụ của họ là đảm bảo ngân sách của doanh nghiệp được sử dụng một cách hợp lý và dòng tiền trong doanh nghiệp được lưu thông một cách có hiệu quả.

Mọi thông tin tài chính cũng cần được tổng hợp và báo cáo rõ ràng bởi những thông tin này có vai trò quan trọng trong mọi chiến lược cải doanh nghiệp và giám đốc tài chính là người chịu trách nhiệm cho điều này.

Bên cạnh đó, giám đốc tài chính cũng tham gia vào việc quản lý và xây dựng ngân sách của doanh nghiệp cũng như ngân sách cho mỗi hoạt động của doanh nghiệp.

1.2.3. Kiểm soát mọi nguy cơ tài chính

Kiểm soát nguy cơ tài chính của doanh nghiệp liên quan tới phân tích hiệu quả tài chính của các chiến lược kinh doanh, các khoản đầu tư, các khoản công nợ và rủi ro có thể xảy ra trong mỗi hoạt động kinh doanh và tài chính trong doanh nghiệp.

Kiểm soát mọi nguy cơ tài chính trong doanh nghiệp
Kiểm soát mọi nguy cơ tài chính trong doanh nghiệp

Bên cạnh đó, có thể bạn chưa biết, nhưng việc đảm bảo các hoạt động trong doanh nghiệp tuân thủ các quy định về tài chính cũng thuộc vào trách nhiệm của giám đốc tài chính. Để làm được điều này thì giám đốc tài chính phải sát sao và nắm rõ toàn bộ thông tin liên quan đến tất cả các hoạt động diễn ra trong doanh nghiệp.

Bảo hiểm cũng thuộc phạm vi quản lý của giám đốc tài chính. Bên cạnh đó, họ cũng giám sát tất cả những hoạt động có liên quan đến kiểm toán và các cơ quan chức năng khác. Họ cũng thường xuyên trao đổi với kiểm toán viên để giải quyết sớm những phát sinh trong công tác kiểm toán và những khuyến nghị được đưa ra bởi kiểm toán viên. Trách nhiệm của giám đốc tài chính cũng bao gồm báo cáo hoặc dự đoán những rủi ro tài chính lên ban quản trị.

2. Yêu cầu để trở thành giám đốc tài chính

2.1. Yêu cầu về học vấn

Để trở thành giám đốc tài chính thì nền tảng học vấn và kiến thức là không thể thiếu. Giám đốc tài chính cần có kiến thức chuyên sâu và hiểu biết về các lĩnh vực bổ trợ cho công việc như tài chính, kế toán, kinh tế, tiền tệ… và những lĩnh vực liên quan. Thường thì giám đốc tài chính đều làm những người có bằng thạc sĩ hoặc cao hơn và có kinh nghiệm làm việc phong phú.

Để trở thành giám đốc tài chính cần có chuyên môn vững vàng
Để trở thành giám đốc tài chính cần có chuyên môn vững vàng

2.2. Yêu cầu về kinh nghiệm

Nếu bạn không có kinh nghiệm dày dặn và phong phú thì bạn không thể đáp ứng được yêu cầu để trở thành giám đốc tài chính. Yêu cầu về kinh nghiệm dành cho vị trí này thường ở mức tối thiểu là 10 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí cấp cao.

Bên cạnh đó, kinh nghiệm lãnh đạo, kinh nghiệm quản lý nhân viên, kinh nghiệm làm việc với các thiết kế tài chính, hệ thống tài chính doanh nghiệp, thanh toán điện tử… đều là những yêu cầu bắt buộc.

2.3. Yêu cầu về kỹ năng

Muốn làm việc ở bất kỳ vị trí nào cũng cần đến kỹ năng và giám đốc tài chính cũng không ngoại lệ. Những kỹ năng cần có để làm tốt công việc của giám đốc tài chính bao gồm kỹ năng giao tiếp, kỹ năng và hiểu biết về công nghệ, kỹ năng lãnh đạo và nhiều kỹ năng khác như: Phân tích thông tin, kỹ năng làm việc nhóm và làm việc cá nhân, kỹ năng tổ chức, kỹ năng nắm bắt và giải quyết vấn đề…

Yêu cầu về kỹ năng đối với giám đốc tài chính
Yêu cầu về kỹ năng đối với giám đốc tài chính

Trên đây, chúng ta đã cùng tìm hiểu giám đốc tài chính là gì và công việc hàng ngày của họ. Giám đốc tài chính là một vị trí cấp cao trong bộ máy của doanh nghiệp, bởi vậy mà trách nhiệm và nhiệm vụ của họ cũng không hề nhỏ. Để làm tốt nhiệm vụ của mình thì đòi hỏi giám đốc tài chính phải có chuyên môn và kỹ năng xuất sắc.

5/5 (2 bình chọn)