Kế toán hành chính sự nghiệp và những thông tin cần biết

By   admin    17/01/2020

Kế toán hành chính sự nghiệp là một công việc kế toán mà các bạn sinh viên có thể tham khảo. Bài viết sẽ mang đến cho bạn thông cơ bản về công việc này nhé.

Kế toán hành chính sự nghiệp là một lĩnh vực của kế toán mà các bạn sinh viên có thể tham khảo để lựa chọn. Bài viết sau đây, vieclamtaichinh68.com sẽ mang đến cho bạn thông cơ bản về công việc này.  

1. Tìm hiểu về kế toán hành chính sự nghiệp

Kế toán hành chính sự nghiệp là người làm việc tại các đơn vị hành chính sự nghiệp như trường học, ủy ban hay bệnh viện. Những nhân viên kế toán này chấp hành ngân sách của nhà nước, công việc của họ là điều hành, quản lý các hoạt động thuộc về kinh tế hay tài chính tại các đơn hành chính. 

Tìm hiểu về kế toán hành chính sự nghiệp

Các hoạt động kinh tế, tài chính mà kế toán hành chính sự nghiệp quản lý bao gồm: việc sử dụng và quyết toán các nguồn kinh phí, tình hình thu chi, hoạt động sử dụng vật tư, tài sản công,...

Tham khảo thêm: Những điều cần biết khi lựa chọn ngành nghề kiểm toán

2. Nhân viên kế toán hành chính sự nghiệp có nhiệm vụ gì?

Trước tiên, các nhân viên kế toán hành chính sự nghiệp cần tiến hành thu thập, xử lý cũng như tổng hợp các thông tin về nguồn kinh phí. Đó là các kinh phí được nhà nước cấp hay được các tổ chức tài trợ. Ngoài ra, kế toán cũng cần theo dõi tình hình sử dụng các khoản kinh phí ấy hay các khoản thu khác được phát sinh tại cơ quan. 

Một hoạt động cũng rất quan trọng của các nhân viên hành chính sự nghiệp là trực tiếp kiểm tra và rà soát tình hình dự toán thu chi cũng như chấp hành chúng. Người kế toán sẽ theo dõi xem đơn vị đó có thực hiện đúng theo các chỉ tiêu và các tiêu chuẩn về kinh tế tài chính theo định mức của Nhà nước. Không chỉ vậy, hoạt động thu nộp ngân sách và làm theo kỷ luật thanh toán của Nhà nước cũng cần được giám sát nghiêm ngặt.

Tình hình phân phối các nguồn kinh phí cho những đơn vị cấp dưới cũng sẽ do kế toán hành chính sự nghiệp kiểm soát. Họ còn cần theo dõi mọi hoạt động dự toán thu chi cùng với quyết toán của các đơn vị trực thuộc cấp dưới. 

Cuối cùng, nhân viên kế toán hành chính sự nghiệp có nhiệm vụ lập những báo cáo tài chính để nộp cho các cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý theo đúng quy định. Mọi thông tin và các tài liệu có liên quan để xây dựng dự toán và các định mức chi tiêu cũng sẽ do nhân viên kế toán cung cấp. Sau đó, chính họ là người phân tích và đưa ra đánh giá việc sử dụng kinh phí tại đơn vị có hiệu quả hay không.

3. Các nội dung cơ bản trong công tác kế toán hành chính sự nghiệp

- Kế toán vốn bằng tiền

Đây là hoạt động phản ánh những con số hiện có để nói lên tình hình biến động của các nguồn vốn. Những loại vốn này tồn tại dưới hình thức tiền của đơn vị, bao gồm: tiền gửi trong ngân hàng, tiền mặt tại đơn vị và kho bạc

- Kế toán vật tư tài sản

Hoạt động này sẽ thể hiện được số lượng cũng như giá trị hiện có của các vật tư, sản phẩm và hàng hóa tại đơn vị. Qua đó ta sẽ thấy được tình hình biến động của những tài sản này.

Ngoài ra, kế toán vật tư tài sản còn nói lên số lượng, nguyên giá ban đầu của những tài sản cố định hiện tại cũng như giá trị hao mòn của chúng.  Điều này sẽ thể hiện được sự biến động trong công tác đầu tư xây dựng và sửa chữa các tài sản cố định.

Các nội dung cơ bản trong công tác kế toán hành chính sự nghiệp

- Kế toán thanh toán

Đây là hoạt động tổng hợp và theo dõi tất cả những khoản nợ cần phải thu theo từng đối tượng xác định và tình trạng thanh toán của các khoản ấy. Ngoài theo dõi khoản thu thì hoạt động này còn theo dõi cả những khoản nợ phải trả. Các khoản đó bao gồm lương cho cán bộ nhân viên, các khoản nộp cho nhà nước.

Tham khảo thêm: Yếu tố cần có để trở thành kế toán trưởng giỏi

4. Yêu cầu đối với công tác kế toán hành chính sự nghiệp

Để hoàn thành nhiệm vụ của mình, một nhân viên kế toán làm việc trong đơn vị hành chính sự nghiệp phải đáp ứng đủ những yêu cầu sau:

- Phải phản ánh một cách đầy đủ, kịp thời và chính xác mọi khoản vốn hay kinh phí cùng các tài sản có mặt và phát sinh tại đơn vị.

- Mọi chỉ tiêu kinh tế được thu thập và thể hiện phải thống nhất hoàn toàn với dự toán  từ nội dung cho đến phương pháp tính toán được sử dụng

- Các số liệu được sử dụng trong các báo cáo tài chính đều cần rõ ràng và dễ dễ hiểu, để đảm bảo cho các nhà quản lý có thể nắm rõ mọi hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị.

Tham khảo thêm: Công việc giao dịch viên cần làm

Bài viết trên đây đã tổng hợp các thông tin cơ bản nhất về kế toán hành chính sự nghiệp để bạn có thể tham khảo và đưa ra lựa chọn cho bản thân. Đây là một công việc có nhiều “đòi hỏi” dành cho các nhân viên vì nó có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các đơn vị hành chính sự nghiệp do nhà nước quản lý. 

>>> Xem thêm các bài viết:

5/5 (2 bình chọn)