Tìm hiểu lợi nhuận mục tiêu dài hạn trong nền kinh tế

By   admin    13/11/2019

Hiểu đơn giản lợi nhuận là sự chênh lệch giữa doanh thu từ hoạt động kinh doanh trừ đi các khoản chi phí phải bỏ ra ( hay còn gọi là lợi nhuận thuần).

Trong kinh doanh, mọi doanh nghiệp hay các nhà đầu tư đều quan tâm đến lợi nhuận. Ví dụ như là tôi buôn bán, sản xuất mặt hàng này hay đầu tư vào loại cổ phiếu này có đem lại lãi cho tôi hay không? Vậy thì câu hỏi được đặt ra lợi nhuận là gì? Cùng vieclamtaichinh68.com tìm hiểu ngay nha!

Lợi nhuận là gì?

Khái niệm

Hiểu đơn giản lợi nhuận là sự chênh lệch giữa doanh thu từ hoạt động kinh doanh trừ đi các khoản chi phí phải bỏ ra ( hay còn gọi là lợi nhuận thuần).

Còn khoản lợi ích kinh tế (tiền, tài sản) thu được sau khi lấy doanh thu đạt được trừ đi chi phí mình bỏ ra, lãi suất và phần thuế phải trả cho nhà nước gọi là lợi nhuận ròng.

  • Trong đó có thể hiểu như sau:

  • Phần doanh thu được hiểu là tổng giá trị lợi ích kinh tế (tiền, tài sản) doanh nghiệp thu được sau một kỳ nảy sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh hay đầu tư dưới nhiều hình thức khác nhau.

  • Chi phí là tổng giá trị mà doanh nghiệp phải bỏ ra để đạt được lợi nhuận đó.

Tham khảo thêm: Lãi ròng là gì?

Cách tính lợi nhuận

  • Nếu muốn tính xem mức lợi nhuận thực sự thu được (lợi nhuận để lại) thì ta làm như sau:

Nếu như như muốn tính lợi nhuận giữ lại cuối kỳ kế toán. Giả sử cuối kỳ là 31/12/2019 thì lợi nhuận sẽ tính bằng cách

Lợi nhuận giữ lại đầu kỳ +    Lợi nhuận ròng - Cổ tức trả trong kỳ 

  •   Lỗ ròng

Trong đó cổ tức trả trong kỳ là một phần lãi chia đều ra cho các cổ đông. 

Ví dụ:

STT

Chỉ tiêu

Số tiền

1

Tổng doanh thu

100000

2

Tổng Chi phí hoạt động

20000

3

Giá vốn bán hàng

20000

3

Chi phí lãi vay

10000

4

Thuế

10000

5

Lợi nhuận ròng

40000

6

Cổ tức chia cho các cổ đông

10000

7

Lợi nhuận giữ lại đầu kỳ

35000

8

Lợi nhuận giữ lại cuối kỳ

65000

Ta tính như sau:

Lợi nhuận ròng = 100000-20000-20000-10000-10000=40000

Lợi nhuận giữ lại cuối kỳ= 35000+40000-10000=65000

Nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận là chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Nếu chi phí hoạt động giảm xuống thì lợi nhuận thu được sẽ tăng lên và ngược lại.

Tham khảo thêm: Cách tính lãi gộp trong kinh doanh

Bạn đã biết về lợi nhuận là gì

Vai trò của lợi nhuận

Tính lợi nhuận ròng cho biết giá trị lợi nhuận chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số doanh thu của toàn doanh nghiệp từ đó sẽ đánh giá được hoạt động kinh doanh lành mạnh hay thiếu lành mạnh (lãi hay lỗ) để từ đó đưa ra những giải pháp khắc phục. 

Hay nếu như các nhà đầu tư muốn biết có nên đầu tư vào doanh nghiệp này không thì một trong các yếu tố mà họ để ý tới đó chính là lợi nhuận ngoài ra còn một số yếu tố khác như nợ phải trả.

Lợi nhuận thể hiện doanh ngiệp có khả năng thanh toán cao hay không . Nếu doanh nghiệp đó làm ăn có hiệu quả hay lợi nhuận cao thì khả năng thanh toán lớn, doanh nghiệp có thể hoàn toàn trả được nợ và ngược lại. Đây cũng là nhân tố quyết định xem một ngân hàng có nên cho doanh nghiệp đó vay tiếp hay không.

Từ phần lợi nhuận các nhà đầu tư có thể đánh giá được năng lực về nhân sự, tài chính; năng lực điều hành quản lý của các doanh nghiệp để xem xét rằng doanh nghiệp này có tiềm năng để họ đầu tư hay không

Lợi nhuận cao đảm bảo được hoạt động tái mở rộng. Ví dụ nếu như một doanh nghiệp có lợi nhuận cao thì phần đó có thể làm khoản đầu tư cho kỳ kinh doanh tiếp theo ví dụ như có thể áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến hiện đại để giảm thời gian, chi phí sản xuất tạo tiền đề tăng lợi nhuận cho kỳ tiếp.

Thông qua lợi nhuận của doanh nghiệp thì nhà nước tiến hành thu thuế thu nhập doanh nghiệp, tham gia điều tiết nền kinh tế vĩ mô. Lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tỉ lệ thuận với số thuế nhà nước nhận được. Đó cũng chính là khoản chi để nhà nước thực hiện các chính sách để phát triển kinh tế xã hội, củng cố vững chắc nền an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

Lợi nhuận của một doanh nghiệp sẽ được ghi chép vào báo cáo tài chính do nhân viên kế toán thực hiện vào các kỳ kế toán theo quy định.

Do vậy, nếu chỉ cần một chỉ tiêu trong báo cáo tài chính ghi chép sai có thể ảnh hưởng tới lợi nhuận cũng như toàn bộ doanh nghiệp. Và nếu như tính lợi nhuận sai thì có thể ảnh hưởng đến người sử dụng thông tin. Vì thế đó là lí do tại sao nhân viên kế toán luôn yêu cầu đầy đủ cả kiến thức chuyên môn lẫn đạo đức nghề nghiệp.

Tham khảo thêm: Một số loại hình đầu tư mang lại nhuận ổn định

Lợi nhuận là nhân tố quan trọng để đưa ra những quyết định trong kinh doanh của doanh nghiệp hay nhà đầu tư rằng họ sẽ tiếp tục mở rộng sản xuất hay đóng cửa doanh nghiệp. Muốn tạo ra lợi nhuận cao thì doanh nghiệp phải luôn điều tiết sản xuất sao cho phù hợp kết hợp với ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, trình độ chuyên môn của công, nhân viên.

>> Xem thêm:

5/5 (2 bình chọn)