Nguồn lực tài chính và quản lý nguồn lực tài chính hiệu quả

By   admin    21/11/2019

Nguồn lực tài chính là gì? Đây là câu hỏi mà rất nhiều người khi mới bước chân vào ngành tài chính còn bỡ ngỡ. Cùng tìm hiểu rõ hơn về nguồn lực tài chính.

Nguồn lực tài chính là gì? Đây là câu hỏi mà rất nhiều người khi mới bước chân vào ngành tài chính còn bỡ ngỡ. Bài viết dưới đây, vieclamtaichinh68.com sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về định nghĩa nguồn lực tài chính cũng như cách quản lý vấn đề này cho một công ty hoặc doanh nghiệp.

Nguồn lực tài chính

Khái niệm về nguồn lực tài chính

Nguồn lực tài chính là nguồn lực mà các doanh nghiệp có được các khoản tiền họ cần để tài trợ cho các khoản đầu tư, vốn và các hoạt động hiện tại của họ. 

Nguồn lực tài chính là một thuật ngữ bao gồm tất cả các quỹ tài chính của tổ chức. Từ góc độ kinh tế, nguồn tài chính là một phần tài sản của tổ chức. Đôi khi các nguồn tài chính được giới thiệu giống như tài chính, thường có một số thuộc tính như Tài chính doanh nghiệp, Tài chính cá nhân , Tài chính công.

Tham khảo thêm: Đầu tư tài chính là gì?

Cấu trúc nguồn lực tài chính

Về mặt kiểm soát tài chính, các nguồn lực tài chính được cấu trúc như sau:

Các quỹ kinh doanh - tiền mặt, tiền gửi với các tổ chức tài chính và các khoản tương đương tiền (chứng khoán, séc).

Vốn doanh nghiệp - tổng của tất cả tiền đầu tư vào tổng tài sản của tổ chức (vốn chủ sở hữu + nợ phải trả (vốn nước ngoài)).

Các nguồn tài chính khác - nguồn lực tạo quỹ và vốn của công ty (biến dòng chảy - tổng số tiền vào dòng tiền vào công ty trong một thời gian nhất định).

Nguồn lực tài chính bao gồm nhiều nguồn tài trợ kinh doanh. Tài sản lưu động là một nguồn lực tài chính phổ biến. Chúng bao gồm cả tiền mặt và tài nguyên có thể chuyển đổi thành tiền mặt dễ dàng.

Tiền mặt:Tiền mặt là một nguồn tài nguyên quý giá, nó có được báo cáo tài chính của riêng mình, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Tài nguyên này bao gồm tiền mặt bạn có trong văn phòng và những gì có sẵn trong tài khoản ngân hàng của bạn.

Séc: Nếu bạn có séc từ khách hàng mà bạn chưa rút tiền mặt, thì đó là một nguồn tiền sẵn sàng khác.

Cổ phiếu và trái phiếu: Thị trường của các tài sản này được thiết lập tốt, điều này giúp dễ dàng đưa chúng lên để bán và nhận tiền mặt.

Ngoại tệ: Nếu bạn giữ ngoại tệ trong tay cho các hoạt động ở nước ngoài, việc chuyển đổi nó thành tiền địa phương sẽ rất đơn giản.

Thu nhập hoạt động: Đây là tiền được tạo ra bởi hoạt động kinh doanh của bạn. Điều quan trọng không chỉ là nguồn tài chính mà bởi vì tạo ra tiền bằng cách bán hàng hóa hoặc dịch vụ là thước đo hiệu quả của công ty bạn.

Tham khảo thêm: Những kênh đầu tư tài chính an toàn, hiệu quả

Cách quản lý nguồn lực tài chính cho doanh nghiệp

Không có loại tài trợ kinh doanh nào chuyển đổi thành tiền mặt nhanh như chính tiền mặt. Điều quan trọng đối với tài chính doanh nghiệp của bạn là có dự trữ nó hay không, ngay cả khi bạn có quyền truy cập vào các tài nguyên khác. Nếu bạn có các khoản đầu tư ngắn hạn mà bạn có thể chuyển đổi thành tiền mặt ngay lập tức, bạn có thể tính chúng là một phần của khoản dự trữ của mình.

Không có công thức kỳ diệu nào cho kích thước dự trữ phù hợp của bạn, nhưng có đủ để chạy trong ba đến sáu tháng là một khuyến nghị tiêu chuẩn. Số tiền đó sẽ thay đổi tùy theo nhu cầu của bạn. Xem qua các báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong quá khứ hoặc chi phí dự kiến ​​có thể cho bạn biết chi phí hoạt động từ ba đến sáu tháng cho doanh nghiệp của bạn.

Quản lý nguồn lực tài chính tốt là chìa khóa để đạt được mục tiêu của tổ chức. Phải tránh những tình huống thiếu vốn có thể làm tổn hại đến các hoạt động ngắn hạn. Ví dụ: nếu tổ chức không có đủ tiền để trả lương hoặc mua nguyên liệu thô. Mặt khác, sự dư thừa nguồn lực tài chính có thể dẫn đến chi phí cơ hội cao.

Kiểm soát và phân tích ngân sách đóng một vai trò quan trọng trong quản lý nguồn lực tài chính. Quản lý hiệu quả nên phản ứng nhanh chóng với những thay đổi trong môi trường và theo đuổi một nguồn lực tài chính lành mạnh, theo nhu cầu.

Tham khảo thêm: Quản trị rủi ro tài chính

Một trong những điều quyết định đến sự thành công cho doanh nghiệp là cách quản lý nguồn lực tài chính có tốt hay không. Vì vậy, để được một hoạt động kinh doanh hiệu quả cần có những con người có năng lực tốt, kinh nghiệm dày dạn để quản lý nguồn lực tài chính cho doanh nghiệp của mình.

>> Xem thêm:

5/5 (2 bình chọn)