Định nghĩa và đặc điểm cơ bản của tài chính công

By   admin    22/11/2019

Tài chính công đóng vai trò như thế nào với cuộc sống? Bài viết nhằm mục đích cho bạn nắm rõ khái niệm, cũng như những đặc điểm cơ bản của tài chính công.

Chắc các bạn cũng luôn tự hỏi tài chính công đóng vai trò như thế nào với cuộc sống? Bài viết nhằm mục đích cho bạn nắm rõ khái niệm, cũng như những đặc điểm cơ bản của tài chính công.

Tài chính công là gì

Định nghĩa:

Tài chính công hay được viết trong tiếng anh là public finance. Như tên gọi của nó, tài chính công thể hiện tổng thu chi được sử dụng bằng tiền, do nhà nước tiến hành. Tài chính công phản ánh các quan hệ kinh tế diễn ra trong quá trình tạo lập, cũng như rõ ràng việc sử dụng các quỹ công vào những mục đích gì. Qua đó, phục vụ cho các chức năng của nhà nước được thực hiện. Cùng với đó, đáp ứng các nhu cầu và lợi ích công của cả cộng đồng.

Tham khảo thêm: Tài chính doanh nghiệp là gì?

Yếu tố quyết định nên sự ra đời của tài chính công:

Nhà nước, và nền kinh tế hàng hóa tiền tệ là 2 yếu tố chính quyết định sự ra đời của tài chính công.

Có thể hiểu là: Tài chính công phản ánh sự tương tác của nguồn tài chính quốc gia với các cơ quan công quyền của nhà nước, và với các chủ thể khác trong nền kinh tế. Mục đích là nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhà nước trong việc cung cấp hàng hoá, dịch vụ công cho xã hội không vì mục tiêu lợi nhuận.

Đặc điểm:

Tài chính công gắn liền với quyền sở hữu và chính trị của nhà nước:

Trước tiên, tài chính công sẽ gắn liền với quyền sở hữu và chính trị của nhà nước. Quỹ tài chính công sẽ do nhà nước làm chủ thể chính quyết định. Với quy trình tạo lập cũng được nhà nước đứng ra làm chủ thể duy nhất. Đặc biệt là quỹ ngân sách của nhà nước cũng vậy.

Tất cả các quyết định của từ phía nhà nước đều phải làm theo sự dẫn dắt của pháp luật. Theo từng thời kỳ nhất định, mỗi quỹ công được sử dụng hay thành lập đều phụ thuộc vào mục tiêu phát triển kinh tế, và nhận định của mỗi quốc gia.

Tài chính công mang lợi ích công:

Tài chính công phản ánh quan hệ kinh tế của các chủ thể khác nhau với nhà nước trong nền kinh tế. Ngoài ra, tài chính công còn phản ánh mối quan hệ này trong việc phân phối nguồn tài chính quốc gia. 

Tuy nhiên, lợi ích tổng là yêu cầu ưu tiên và tạo sự chi phối lên các quan hệ lợi ích khác. Mục đích để nhằm phát triển xã hội đi lên, đem đến những lợi ích to lớn cho người dân, cũng như các doanh nghiệp.

Tham khảo thêm: Tìm hiểu việc quản lý tài sản công

Tài chính công là gì?

Hiệu quả của hoạt động thu chi trong tài chính công không thể ước lượng được:

Do trên thực tế, tài chính công chỉ phản ánh mối quan hệ tương quan giữa nhà nước và các cá thể độc lập khác nhau. Thêm vào đó, tài chính công được quyết định bởi nhà nước theo pháp luật với mục tiêu vì lợi ích chung. Qua đó ta có thể hiểu, tính chất của tài chính công đều là không hoàn lại trực tiếp. Tức là sẽ hoàn lại và ảnh hưởng về toàn xã hội, chứ không riêng lẻ trên một cá thể nhất định. 

Chính vì lẽ đó, tài chính công sẽ rất khó để tính ra con số hiệu quả chính xác. Tuy nhiên, ta vẫn có thể tính được con số tương đối của tài chính công bằng các chỉ số về chỉ tiêu kinh tế xã hội. Ví dụ như tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ mù chữ, tỉ lệ xóa đói giảm nghèo, hay độ tăng trưởng phát triển của nền kinh tế.

Phạm vi hoạt động:

Tài chính công có sự tương tác và phân bổ trên nhiều lĩnh vực của xã hội từ kinh tế, xã hội, an ninh- quốc phòng, hay văn hóa, giáo dục, đời sống xã hội,.v..v. Từ đó có thể thấy, tầm quan trọng cũng như phạm vi của tài chính công đối với xã hội. Một phạm vi hoạt động khá rộng. 

Mọi hoạt động của tài chính công có thể tác động trực tiếp đến nhiều khía cạnh của xã hội. Qua đó, mang những lợi ích gián tiếp đến từng cá nhân, cũng như các doanh nghiệp lớn. Tùy vào từng giai đoạn, thời kì hay chính sách và tài chính công sẽ có phạm vi rộng hơn.

Tham khảo thêm: Công ty tài chính là gì

Tạm kết:

Bài viết nhằm tổng hợp kiến thức cho các bạn biết thêm về tài chính công và sự ảnh hưởng mạnh mẽ của nó với xã hội. Cũng như biết thêm cách vận hành tài chính công của nhà nước. Vieclamtaichinh68.com hy vọng bạn sẽ thấy bài viết mang lại thông tin bổ ích.

>> Xem thêm:

5/5 (2 bình chọn)