Bạn có biết tài chính là gì và vì sao chúng ta nên quan tâm đến nó?

By   admin    22/08/2022

Hiểu tổng quan tài chính là gì, chúng ta biết đến tài chính vốn là phạm trù của thuộc vào nền kinh tê. Đồng thời tài chính cũng là phạm trù mang tính lịch sử vì nó gắn liền với lịch sử phát triển nền kinh tế hàng hóa nói riêng. Nhận thấy những tác động lớn của tài chính đối với xã hội, nhiều nhà nghiên cứu đã tìm hiểu sâu, kỹ về phạm trù này để rồi rất nhiều quan điểm về tài chính được đưa ra. Cùng vieclamtaichinh68.com tìm hiểu chi tiết về khái niệm tài chính cũng như các giá trị thông tin xoay quanh nó.

1. Khái niệm tài chính là gì?

1.1. Phân tích những quan điểm khác nhau về tài chính

Trong thực tế, tài chính không chỉ được định nghĩa duy nhất một lần, không chỉ được công nhận bởi một nội dung định nghĩa duy nhất mà có nhiều nghiên cứu về tài chính kéo theo nhiều quan điểm được trình bày. Vậy rốt cuộc tài chính là gì?

Tài chính là gì
Tài chính là gì

1.1.1. Tài chính trong quản điểm của P.J. Drake

P.J. Drake tiếp cận thuật ngữ tài chính và đưa ra hai quan điểm nhằm giúp con người nhìn nhận tài chính một cách đa chiều hơn.

Ông phân tích tài chính là gì sâu sắc ở hai phạm trù phản ánh: tài chính trong cái nhìn rộng và hẹp.

Ở nghĩa hẹp thì tài chính hiểu đơn thuần là phạm trù thể hiện hoạt động thu và chi của tiền tệ từ phía chính phủ.  Còn trong cách biểu thị của nghĩa rộng thì tài chính là lĩnh vực mà ở đó có sự phản ánh rõ ràng các khoản vay, cho vay – những khoản này đều có tác động ảnh hưởng nhất định tới cung tiền ở trên thị trường.

1.1.2. Tài chính là gì trong quan điểm của nền kinh tế học hiện đại

Gần với thị trường ngày nay hơn, khái niệm tài chính được nhận định là yếu tố biểu thị nguồn vốn ở hình thức là tiền tệ. Nói cách khác, nó chính là vốn tồn tại ở dạng có thể đóng góp hoặc vay qua một thị trường hay một định chế về tài chính.

Định nghĩa về tài chính theo những quan điểm khác nhau
Định nghĩa về tài chính theo những quan điểm khác nhau

Tổng kết từ hai quan điểm trên, chúng ta sẽ nhìn nhận được tài chính xuất hiện ở hai phương diện, đó là hoạt động kinh tế tiền tệ của chính phủ và hoạt động tiền tệ của vốn.

Vậy với những phân tích trên, bạn đã nắm bắt được tài chính là gì? Khai thác bản chất của tài chính ở nội dung tiếp theo để hiểu hơn về nó.

1.2. Tài chính có bản chất là gì bạn đã nắm rõ chưa?

Khai thác bản chất của tài chính sẽ có rất nhiều nội dung cần bàn. Cụ thể, tài chính chính là một hệ thống của những quan hệ kinh tế mà điều kiện để hình thành mối quan hệ này chính là khi những quỹ tiền tệ được tạo lập, sử dụng trong thực tế để phân phối nguồn lực về tài chính, thực hiện mọi mục tiêu của các chủ thể về mặt kinh tế - xã hội.

Theo kiến thức này, bạn có biết đâu là những mối quan hệ tài chính phổ biến đang được triển khai kết nối?

Bản chất tài chính
Bản chất tài chính

Thứ nhất là quan hệ Nhà nước với các cơ quan quản lý (quản lý Nhà nước và quản lý về kinh tế xã hội). Mối quan hệ này hình thành dựa vào các hình thức triển khai nguồn vốn trong ngân sách Nhà nước. Cách thực hiện đó là cấp phát kinh phí hoạt động cho cơ quan quản lý để nhằm mục đích duy trì mọi hoạt động trên mọi phương diện (an ninh – quốc phòng, y tế, giáo dục, văn hóa).

Thứ hai là mối quan hệ của Nhà nước với các tổ chức và hộ dân cư. Mối quan hệ này được hình thành dựa vào những hình thức bắt buộc thực hiện của Nhà nước yêu cầu đối với tổ chức và hộ gia đình. Bao gồm hoạt động nộp thuế, lệ phí.

Bên cạnh đó cũng có những hình thức tự nguyện. Qua đó nhằm đảm bảo đạt mục tiêu lớn nhất chính là tạo quỹ tiền tệ dưới sự quản lý của nhà nước và quỹ sẽ phục vụ ngược lại cho mọi nhu cầu chung của xã hội. Chẳng hạn như quỹ phục vụ xây dựng chính sách thương binh – liệt sĩ, hỗ trợ thiên tai, bảo hiểm xã hội, ...

Thứ ba, xây dựng mối quan hệ tài chính giữa những doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực, đặc biệt ở lĩnh vực dịch vụ, thương mại, kinh doanh sản xuất. Hình thức của mối quan hệ là thông qua hoạt động trao đổi, mua bán hàng hóa, sản phẩm, cung cấp cho nhau các dịch vụ hỗ trợ.

Tài chính và bản chất
Tài chính và bản chất

Thứ tư, mối quan hệ giữa tổ chức và thành viên trong tổ chức được tạo lập. Mọi diễn biến của nội bộ được diễn ra phù hợp, phục vụ cho tất cả các công tác, hoạt động trong nội bộ.

Bằng việc bổ sung bản chất của tài chính, ắt hẳn bạn đã hiểu thật sâu sắc tài chính là gì. Từ đây những kiến thức xoay quanh vấn đề tài chính chắc chắn cũng dễ dàng được khai thác. Đương nhiên muốn hiểu đầy đủ nhất tài chính là gì thì không thể chỉ dựa vào việc khám phá khái niệm và bản chất mà bạn còn cần phải dựa vào những kiến thức dưới đây.

2. Vai trò của tài chính

Tài chính thể hiện rất rõ hai vai trò quan trọng.

Thứ nhất, tài chính là một công cụ cơ bản để phân phối sản phẩm quốc dân.

Khi phân phối, tài chính sẽ sinh ra quá trình tất yếu là phân phối lần đầu tiên và phân phối lại. Từ đó sẽ hình thành quỹ tiền tệ cho toàn bộ mọi khâu của hệ thống tài chính. Những quỹ này sẽ được đưa vào ứng dụng cho các mục tiêu khác nhau từ các chủ thể.

Nền tài chính Việt Nam thể hiện vai trò quan trọng
Nền tài chính Việt Nam thể hiện vai trò quan trọng

Vai trò thứ hai của tài chính đó là công cụ quản lý và điều tiết nền kinh tế trong phạm trù vĩ mô. Khi đó, công cụ này thực hiện bằng các cách:

- Tác động vào những mối quan hệ kinh tế theo hướng Nhà nước

- Hướng dẫn các công tác sản xuất và kinh doanh để đảm bảo có sự phù hợp với chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế.

- Kiểm soát chặt chẽ các mối quan hệ, điều chỉnh khi cần thiết để phù hợp với mọi biến động từ nền kinh tế.

3. Chức năng của tài chính là gì?

 Xét riêng nền tài chính tại Việt Nam sẽ có 3 chức năng.

3.1. Chức năng giám sát

Chức năng giám sát sẽ giúp ban ngành chức năng kiểm tra được thực trạng những nguồn tài chính có sự vận động ra sao trong quá trình lập và dùng quỹ tiền tệ.

Cũng nhờ chức năng này, con người mới thuận lợi điều chỉnh việc phân phối tổng sản phẩm xã hội thông qua chức năng giám sát. Bên cạnh đó, bạn còn có thể check được những chế độ liên quan đến tài chính được ban hành bởi Nhà nước.

Có những chức năng nào của tài chính
Có những chức năng nào của tài chính?

3.2. Chức năng phân phối

Chức năng này thể hiện khả năng khách quan từ phạm trù tài chính. Mục đích vận dụng tài chính thực thi sự phân phối nhằm hướng đến việc sử dụng hình thức giá trị để tổ chức quá trình phân phối các nguồn tài sản xã hội.

3.3. Chức năng huy động

Chức năng này giúp tạo lập nên nguồn tài chính. Đồng thời nó thể hiện được khả năng khai thác, thiết lập nguồn tài chính để phục vụ hiệu quả nhu cầu thúc đẩy kinh tế phát triển. Để huy động vốn không gặp rủi ro thì cần tuân thủ các yêu cầu về quan hệ cung – cầu, cơ chế của thị trường, ...

Cả ba chức năng trên của Tài chính đểu có giá trị, vai trò như nhau. Chưa kể chúng còn thể hiện sự hỗ trợ lẫn nhau để giúp doanh nghiệp dễ dàng đạt được tối đa nguồn lợi nhuận.

Như vậy, thông qua bài viết này, bạn đã có hiểu biết tài chính là gì và vai trò, đặc điểm, nhiệm vụ của tài chính. Suy cho cùng, hiểu rõ về tài chính sẽ giúp bạn quản lý tài chính hiệu quả và gây dựng tài chính vững mạnh, có chiều hướng phát triển hơn.

5/5 (2 bình chọn)