Cách viết thành phần gia đình trong sơ yếu lý lịch

By   admin    27/11/2021

Thành phần gia đình trong sơ yếu lý lịch đóng vai trò quan trọng để hoàn thành hồ sơ của ứng viên. Đây là thông tin quan trọng bổ sung về lý lịch ứng viên, giúp công ty hiểu thêm về người ứng tuyển. Để biết trong mục này phải ghi các thông tin như thế nào cho phù hợp bạn hãy đọc bài viết sau của vieclamtaichinh68.com nhé!

1. Thế nào là thành phần gia đình trong sơ yếu lý lịch?

Thành phần gia đình được hiểu là xuất thân của những người thân trong gia đình mình. Thành phần gia đình chính trong sơ yếu lý lịch chính là một mục thông tin được đưa vào để ứng viên khi đi xin việc có thể ghi các thông tin vào đó. Trong đó sẽ có các thông tin về bố, mẹ, anh, chị, em ruột. Trong mục này sẽ cho nhà tuyển dụng biết về thành phần gia đình của ứng viên thuộc tầng lớp nào và phân cấp bậc xã hội.

Trong thành phần gia đình trong sơ yếu lý lịch sẽ phân chia ra các thành phần: thành phần cố nông, thành phần bần nông, thành phần Trung nông phú nông,  địa chủ, công chức, viên chức, dân nghèo, tiểu thương, tiểu chủ, tiểu tư sản, thành phần tư sản.

Tham khảo thêm: Hoàn cảnh gia đình trong sơ yếu lý lịch

Thế nào là thành phần gia đình trong sơ yếu lý lịch
Thế nào là thành phần gia đình trong sơ yếu lý lịch

1.1. Xác định các tầng lớp

Để xác định được tầng lớp của gia đình bạn trong xã hội thì bạn phải biết các đặc điểm của 

các tầng lớp đó để điền thông tin vào nội dung thành phần gia đình trong sơ yếu lý lịch. Dưới đây là các tầng lớp trong xã hội trước khi Việt Nam thực hiện cải cách ruộng đất.

1.1.1. Tầng lớp nông dân

Là tầng lớp thực hiện nhiệm vụ sản xuất chính. Đây là giai cấp cơ bản bị áp bức, bóc lột trong xã hội thời đó.

1.1.2. Tầng lớp cố nông

Là tầng lớp bần cùng nhất trong xã hội và chiếm phần lớn trong xã hội chịu sự bóc lột của địa chủ. Đây là tầng lớp những người không có ruộng đất và không có công cụ lao động. Họ phải đi làm thuê để duy trì cuộc sống.

1.1.3. Tầng lớp bần nông

Đây là tầng lớp có cuộc sống khá hơn tầng lớp cố nông. Họ được sở hữu một phần nhỏ ruộng đất, tuy nhiên vẫn phải làm thuê cho giai cấp địa chủ và phải mướn công cụ lao động.

1.1.4. Tầng lớp trung nông

Đây là tầng lớp nông dân ít bị bóc lột bởi địa chủ. Họ có tài sản riêng và tự lao động nuôi sống gia đình trên ruộng đất của chính mình. Đây không phải là tầng lớp bóc lột trong xã hội.

Phân chia các tầng lớp trong lý lịch
Phân chia các tầng lớp trong lý lịch

1.1.5. Tầng lớp phú nông

Là tầng lớp có ruộng đất nhưng chỉ lao động trên một phần tài sản của mình. Còn lại họ sẽ thuê, mướn, bóc lột tầng lớp cố nông và bần nông làm việc cho mình.

1.1.6. Tầng lớp địa chủ

Ngoài các tầng lớp nông dân được phân chia như trên, sẽ có tầng lớp địa chủ là những người có nhiều của cải, đất đai họ thu tô, thuế trên chính mảnh đất của mình và bóc lột sức lao động của các tầng lớp nông dân nghèo.

1.1.7. Tầng lớp công chức, viên chức

Tầng lớp công chức, viên chức là tầng lớp làm việc trong các cơ quan, bộ máy chính quyền.

1.1.8. Một số tầng lớp khác

Bao gồm các tầng lớp tư sản và tiểu tư sản, người có của cải bóc lột người làm thuê, tầng lớp tiểu thương, tiểu chủ là những người buôn bán nhỏ lẻ,…

Thông qua nội dung về các tầng lớp trên, người viết có thể phân biệt và biết bản thân mình xuất thân là đối tượng và thuộc vị trí nào trong xã hội. Từ đó bạn có thể điền thông tin trong lý lịch sao cho đúng.

1.2. Tại sao cần viết thành phần gia đình trong sơ yếu lý lịch

Cần phải viết các thông tin về thành phần gia đình bởi vì đây là những thông tin liên quan trực tiếp đến ứng viên, người làm hồ sơ xin việc hay bất kỳ công việc nào cần những thông tin về xuất thân. Đây sẽ là những thông tin quan trọng đối với cá nhân bạn để bạn có thể giải quyết được những nhiệm vụ của mình.

Vậy nên, tất cả các thông tin về thành phần gia đình trong sơ yếu lý lịch phải chính xác tuyệt đối để tránh những rắc rối về sau.

Tham khảo thêm: Cách trình bày Nghề nghiệp của bố mẹ trong Sơ yếu lý lịch

2. Thành phần gia đình trong sơ yếu lý lịch được viết thế nào?

Trong bộ hồ sơ sẽ bao gồm các mẫu sơ yếu lý lịch được in sẵn, người đi xin việc hay cần cung cấp thông tin để làm những việc quan trọng sẽ sử dụng các mẫu đó. Trong sơ yếu lý lịch đó sẽ chia ra thành các phần thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất (hoặc cải tạo công nghiệp). Sau đó sẽ là xác định thành phần. Bạn sẽ điền các thông tin sao cho đúng với chức vụ của mình. 

Thàng phần gia đình trong sơ yếu lý lịch được viết như thế nào?
Thành phần gia đình trong sơ yếu lý lịch được viết thế nào?

2.1. Các thông tin chung

Các thông tin chung trong sơ yếu lý lịch sẽ bao gồm thông tin cá nhân: họ tên, tuổi, nơi ở, nghề nghiệp… của tất cả các thành viên trong gia đình. Bạn sẽ phải viết các thông tin liên quan đến bản thân và gia đình mình như đã nêu ở trên. 

2.2. Các hoạt động theo mốc thời gian trong thành phần gia đình

Sau đó nội dung trong sơ yếu lý lịch sẽ chia ra thành các giai đoạn hoạt động của các thành viên trong gia đình. Nội dung ở mục thông tin của bố, mẹ, các thành viên khác đều sẽ có các giai đoạn hoạt động. Bạn sẽ điền các thông tin về quá trình hoạt động của các thành viên.

Giai đoạn hoạt động của các thành viên
Giai đoạn hoạt động của các thành viên

2.2.1. Nội dung hoạt động trước cách mạng tháng 8

Trong giai đoạn này nếu bố hoặc mẹ hay người viết sơ yếu lý lịch làm các công việc gì hay hoạt động những gì thì sẽ liệt kê trong mục này.

Và trong nội dung này cũng sẽ đề cập đến nơi ở mà người viết sơ yếu lý lịch cần đưa ra.

2.2.2. Nội dung hoạt động trong thời kỳ chống thực dân Pháp

Tương tự như vậy ở thời kỳ chống thực dân Pháp cũng sẽ có những nội dung giống với hoạt động trên. Người viết cũng cần ghi ra như vậy. 

Nếu trong cả 2 giai đoạn mà các thành viên trong gia đình chưa sinh ra thì phần này có thể được bỏ trống.

2.2.3. Hoạt động từ năm 1955 đến nay

Về hoạt động từ năm 1955 đến nay thì người viết hồ sơ có thể gạch từng ý theo các năm. Trong năm đó người thân mình làm gì và ở đâu. Nếu có thay đổi về các quá trình hoạt động thì người viết sẽ lại viết các nội dung thông tin theo trình tự cho đến hiện tại.

Nội dung hoạt động trong các thời kỳ
Nội dung hoạt động trong các thời kỳ

3. Thành phần gia đình trong các sơ yếu lý lịch khác

Ở mỗi một ngành nghề hay một công việc đặc thù sẽ có những yêu cầu riêng về sơ yếu lý lịch. Cụ thể như trong sơ yếu lý lịch của Đảng viên, công chức nhà nước, bộ đội, công an… Nội dung trong sơ yếu lý lịch của các ngành này đòi hỏi thông tin phải cực kỳ chính xác. Tất cả các thông tin bản thân, gia đình, dòng tộc đều được điều tra kỹ càng từ những người có nhiệm vụ, quyền hạn. 

Vậy nên tùy đặc thù và yêu cầu mà bạn gửi sơ yếu lý lịch mà bạn phải kê khai các nội dung thông tin về ông bà, bố mẹ, anh chị em ruột, vợ chồng...

Tham khảo thêm: Cách viết sơ yếu lý lịch trích ngang

Thành phần gia đình trong các sơ yếu lý lịch khác
Thành phần gia đình trong sơ yếu lý lịch khác

Trên đây là những thông tin liên quan đến thành phần gia đình trong sơ yếu lý lịch. Mong rằng bài viết sẽ giúp bạn biết cách viết thành phần gia đình của mình trong sơ yếu lý lịch.

5/5 (2 bình chọn)